Håndverkstreff

Midlertidig Covid19 stengt.

Vi har tilbud om faste treff hver tirsdag og onsdag, for medlemmer, gjennom skoleåret. Da bruker vi håndverks-rommene på Asdal Skole i Arendal og Ve skole i Kristiansand. Treffene avlyses ved lav interesse, følg med på medlemsgruppen på facebook, eller kontakt oss på mail for status.

Tirsdager, Asdal Skole, klokken 17.30 – 21.00

Onsdager, Ve skole,  klokken 18.00-21.00