Aktiviteter

Vi har flere ulike aktiviteter og mange interesser i laget. Medlemmene lager mye av utstyret sitt selv, både på samlinger og hjemme. Vi har en klar målsetting om å tilby et bred utvalg av kurs og studiesamlinger gjennom året. Og vi hjelper hverandre gjerne gjennom nye,spennende og utfordrende prosjekter.