Archives

Finne informasjon om vikingtiden.

Etterhvert som man har vært viking en stund ser man at man stadig har spørsmål. Det kan være til historiske hendelser, håndverk, mat, dagligliv og mye mer. Det fnnes mange måter å finne svar på og jeg vil her prøve å gi dere noen tips.

 brikker oseberg

Spør

Spør andre vikinger og fagpersoner du møter på din vei. Her kan man få masse god informasjon og erfaringer. Men husk, vi kan alle ha lært oss noen feil her og der. Spør etter kilder, og prøv å undersøk disse selv.

Facebook har flere egne grupper både innenfor segmenter og kildehenvisning. Her kan man lære veldig mye, og finne linker til gode relevante kilder. Noen gupper er svært seriøse, andre ikke fullt.

Søk på www

Jeg bruker google. Jeg prøver først på norsk, så engelsk. Det er viktig å konkretesere søket så mye som mulig. Og husk at det meste som kommer opp er kanskje useriøst tull. Se etter kildehenvisninger som funn, forskningsrapporter og fagartikler. Søk gjerne opp navn og rapporter for å vurdere seriøsiteten i innholdet. Igjen grav i kilder. Det ligger masse forskning og fagartikler ute, som går grundig igjennom forskjellige temaer. Husk at mye er på engelsk, tysk, svensk og dansk.

Bøker

Det finnes utallige bøker om vikingtid. Igjen kan det være greit å være kritisk, søk opp forfatter og se på dennes bakgrunn og utgangspunkt for boken.

Heimskringla.no

Mange av oss har Snorres Kongesagaer i bokhyllen, samt mange andre sagafortellinger. Men de færreste har alle. Heimskringla.no har en stor database med sagaer, kvad og relevante artikler. Her kan man lære masse om samfunnet i vikintiden. Men husk, ikke alle anser sagaene som særlig gode kilder.

Blader og Aviser

Det finnes flere blader som har speisaliert seg på historie de siste årene, her står det ofte artikler om vikingtiden og jernalderen, som man kommer over informasjon man ikke visste fra før, ofte er disse skrevet av fagpersoner som jobber og forsker på området artikkelen omfatter. Aviser har også fra tid til annen artikler og nyheter knyttet til vikingtid.

Museer

Man kommer jo ikke unna og besøke noen museer og historiske sentre underveis. På museer kan man se funn og få informasjon om dem. Her kan man se ting som ikke fremkommer av bilder, eller ting som ikke er så godt publisert.

Historiske sentre innhar mye informasjon om sitt omfang, disse er ofte drevet av personer som har satt seg godt inn i hva de gjør.