Markeder

Hvert år arrangerer Agder Vikinglag tre markeder:

Bronseplassen Vikingmarked, et stort marked som holdes første helga i juli på Bronseplassen i Høvåg. Bronseplassen er en rekonstruert gård fra bronsealderen som ligger langs Fylkesvei 401 i Høvåg i Lillesand kommune i Aust-Agder. Gården viser hvordan våre forfedre levde for omlag 3 500 år siden. Det 25 meter lange og 8 meter brede langhuset er innredet slik folk levde på denne tiden, med plass for matlaging, oppbevaring av mat, soveplasser og rom for husdyrene. Langhusets byggematerialer er kumøkk, leire, kvister og torv. Foruten langhuset finnes det barkebåter, labyrint, offerplass og gravplass på stedet. det demonstreres også pil- og bueskyting, og en egen fruktbarhetslabyrint. Bronseplassen har urtehage med planter som har vært brukt brukt til mat og medisiner siden bronsealderen og fram til vår tid. Stedet har en egen avdeling fra vikingtiden (700 – 1000 – tallet e.kr.) med rekonstuksjoner fra Osebergfunnet. Her er det satt opp et stort vikingtelt, drageseng, bruksgjenstander fra vikingtiden og Grindehus-smie. Bronseplassen har servering av mat med tilknytning til bronsealderen, og er åpen i sommermånedene mai-september. Mer info.

Hove Vikingmarked, som holdes siste helgen i august på Hove på Tromøya. Tromøy er kjent for å ha vært bebodd a flere vikingkonger. Ifølge Ynglinga-sagaen, Harald Granraude, Kongen av Agder, hadde hovedsetet sitt på Tromøya. Det er også fortalt at hans datter, Dronning Åsa Haraldsdatter, tok med sin ett år gamle sønn Halfdan Svarte tilbake til Tromøya etter dødsfallet til Gudrød Veidekonge. Det er mangfoldige stedsnavn på Tromøya som stammer fra vikingtiden, f.eks Kongshamn og Hove. Mer info.

Vikingting på Tingvatn, som holdes i slutten av mai. Tingvatn er en gammel tingplass med en rekke gravhauger, steinsetninger og bautasteiner fra jernalderen. Det var også brukt som rettersted frem til slutten av 1700-tallet. Tingvatn har eget bygdetun. Navnet kommer av norrønt «þing», ‘ting, tingsted’. Det litt over 100 mennesker på Tingvatn. Mer info.