Ekstraordinært årsmøte og sammenkomst

På agderting 2015 ble det vedtatt at vedtektsendringene skulle taes på eget årsmøte. Vi inviterer derfor til ekstraordinært årsmøte den 16. april kl. 16:00 på Luftforsvaret Skolesenter Kjevik. (Kart) Etter årsmøtet inviteres det til en liten fest.
Ta med drikke og mat selv 🙂