Innkallelse til Agder Vikinglags Ting 2014.

Rådet ønsker alle medlemmer velkommen til Ting den 15  .november klokken 12.00

Tid: 15. November klokken 12.00
Sted: Vest-Agder fylkeskommune,  møterom «Hagen»

Program:
Klokken 12.00-12.30: Ankomst og registrering. Utlevering av stemmesedler.
Klokken 12.30: Tinget settes. Høvdingen ønsker velkommen til Ting. Saksliste med valg.
Klokken 15.00: Sosialt samvær.

Saksliste:

 1. Valg av ordstyrer og referent.
 2. Valg av tellekorps.
 3. Årsmelding fra Rådet ved sekretær
 4. Regnskapsmelding for 2013/2014 og budsjetter 2014/2015 med kasserer.
 5. Kontigenten neste år, Rådets innstilling er å beholde denne uendret neste driftsår.
 6. Valgkomiteens innstilling, valget taes til slutt.
 7. Aktiviteter neste sesong. Dette jobber rådet med, forslag til aktiviteter neste driftsår.
 8. Forslag fra Rådet ang. permanent flyttet til november.
 9. Markedene: gjennomgang av markedene og valg av markeder er vi arrangerer i 2015. Markedskordinator går igjennom markedene og den generelle driften av markedene
 10. Hirdens forslag til samarbeidsavtale med AVL. Hirden har fremmet et nytt forslag på samarbeidsavtale, i etterkant av deres Ting. fremlegges av Hirdens høvding.
 11. Forslag til dugnadsordning/ dugnadslotteri med belønning.
 12. Valg av nytt råd.